Hoofdkantoor koploper Woonwaard

Kantoor Woonwaard (foto: BBHD Architecten)

Duurzaam hoofdkantoor

Woonwaard verhuurt 14.500 woningen in de regio Alkmaar en Heerhugowaard en is door Duurzaam Gebouwd uitgeroepen tot de nummer 1 duurzame woningcorporatie 2019.

Woonwaard heeft de ambitie om koploper te blijven door samenwerking met huurders en (keten)partners. Na de woningen komt nu ook de focus op haar kantoren inclusief het eigen hoofdkantoor. Na een selectieproces is The Blue Deal gekozen als duurzaamheidsadviseur voor de kantoorpanden.

Behaalde resultaten

Als eerste stap heeft the Blue Deal voor het hoofdkantoor de bouwkundige, regeltechnische en installatietechnische verduurzaming van de energiehuishouding onderzocht en in kaart gebracht op basis van voor Woonwaard relevante criteria zoals duurzame energie en comfort. Bouwblokken hierbij zijn energielabel scenario’s, energieneutraliteit, thermografische scan, energiestromen inzicht. Tevens zijn ook verrassende nieuwe inzichten verkregen zoals sterk warmteverlies. Maar ook is gebleken dat het gebouw een beter energielabel heeft dan verwacht. 

De klant aan het woord

“Ik word hier heel erg blij van! Uitgebreid en volledig. Technische materie met flinke diepgang die helder wordt gecommuniceerd en overgebracht. Echt anders dan de meeste technische experts en adviesbureaus. Een en al enthousiasme!

Woonwaard, uitgeroepen tot Meest Duurzame Corporatie 2019

The Green House – Utrecht Centraal

foto: lucas van der wee

Projectomschrijving

Onder leiding van de Rijksoverheid wordt een oude kazerne naast Utrecht centraal omgetoverd tot het nieuwe hoofdkantoor van de belastingdienst: De Knoop. In het kantoor komen bijna tweeduizend ambtenaren te werken.

Na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure heeft het consortium R Creators de opdracht bemachtigd. Dit winnende consortium wordt aangevoerd door penvoerder Strukton, facilitaire dienstverlener Facilicom, architecten CePeZed en Rijboutt, interieurarchitect Fokkema & Partners en de bouw is uitgevoerd door Strukton en Ballast Nedam. The Blue Deal heeft binnen deze aanbesteding de belangrijkje rol van duurzame wegwijzer vervuld. Met de duurzame inzichten en verbanden van The Blue Deal heeft duurzaamheid het verschil gemaakt in het voorstel en is de opdracht aan consortium R Creators gegund. In totaal heeft The Blue Deal meer dan 100 duurzame maatregelingen in het programma gewogen en overwogen.

De duurzame integrale boodschap van The Blue Deal is gefocust op en rondom de werkplek, het bebouw en de omgeving. Daarnaast is het gebaseerd op zes disciplines: interieur, bouwfysica, architectuur, techniek, stedenbouw en dienstverlening. Tot slot is der gebruik gemaakt van het eigen circulaire programma van The Blue Deal om de duurzame wensen en eisen van de Rijksoverheid te vertalen naar mogelijkheden in het ontwerp.

ResultatenTGH

Dé broedplaats voor circulariteit welke het verschil maakt. Een revolutionair project. Door een vernuftig ontwerp is de gehele constructie hergebruikt en wordt het energiegebruik tot een minimum beperkt. Dit wordt gerealiseerd door o.a. een natuurlijke lichtinval, slimme-CO2 gestuurde installaties en een uitdagend zonne-energie ontwerp. Last but not least is een gezamenlijk Stimulering Investering Fonds met exploitant Albron gestart om samen met de overheid nog meer innovatieve circulaire impact te kunnen maken.

Over 15 jaar wordt het volledig demontabele complex elders hergebruikt en deels gerecycled. Van ontwerp tot exploitatie en hergebruik, alle betrokken leveranciers houden materialen in eigen bezit en nemen deze terug. Neem plaats aan een tafel en ervaar het. Van de menukaart tot werken en vergaderen in groene kassen. Zie www.thegreenhouserestaurant.nl voor meer informatie.

Kromhout Kazerne, Defensie – Utrecht

Kromhout Kazerne

Projectomschrijving

Kromhout kazerne luchtfoto

De Kromhout Kazerne in Utrecht is een bijzondere en belangrijke locatie voor onze nationale Defensie. De kazerne huist in totaal de 3.300 werkplekken van zowel het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, als van het Commando DienstenCentra. Komfort BV, het consortium van Strukton, Ballast Nedam en ISS, is verantwoordelijk voor het totale beheer, het onderhoud en de facilitaire dienstverlening van de Kromhout Kazerne.

Defensie en het consortium hebben de ambitie de kazerne zo  veel mogelijk te verduurzamen, onder andere door het grootschalig toepassen van zonne-energie. VanAtotZon heeft de uitdaging aangenomen om aan te tonen dat de kazerne wél rendabel grote duurzame impact kan maken. Tevens heeft vanAtotZon zich ingezet voor het toekennen van de SDE-subsidie om dit project ook financieel mogelijk te maken.

Aanpak

DSCN0018 (1)Het vanAtotZon-team heeft haar bekende kleurendakaanpak toegepast: een ideale combinatie van zonnepanelen op de grijze grinddaken en optioneel groene daken met zonnepanelen. Extra biodiversiteit op groene daken wordt gestimuleerd door de schaduw van de zonnepanelen. Mogelijk worden ook camouflagepanelen, door de betrokkenen ‘Defensiepanelen’ genoemd, op de daken van de kazerne geplaatst.

Door het inzicht en de onderbouwing  van schaduwanalyses, visualisatie en simulatie van verschillende ontwerpen en technische en financiële scenario’s, hebben Defensie en het consortium besloten te investeren in grootschalige zonne-energiesystemen.

 

Resultaten

Kromhout Helm

De succesvolle begeleiding van de besluitvorming heeft ertoe geleid dat vanAtotZon ook zorg heeft gedragen voor begeleiding van de implementatie en realisatie van het PV-systeem gedurende 2017: van blauwdruk tot detailontwerp, van selectie van leveranciers tot inkoopbegeleiding en technische keuring, waarbij kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid voorop staat. Inmiddels is de Kromhout kazerne uitgeroepen tot de meest duurzame kazerne van Nederland!

De klant aan het woord

Directeur Exploitatie Olwin Verhappen – Komfort BV

“The Blue Deal geeft het juiste inzicht over de mogelijkheden van zonnestroom en heeft ons echt enthousiast gemaakt hiervoor! Door hun goede begeleiding is SDE-subside verkregen en zijn we samen de realisatie van het project aangegaan en ingevuld.”

Opdrachtgever

Komfort BV, het consortium van Strukton, Ballast Nedam en ISS. De Nederlandse defensieorganisatie.

Boom versus Zonnepaneel – wat nu?

Projectomschrijving

The Blue Deal is de inhoudelijke en onafhankelijke expert voor het bijzondere vraagstuk ‘Boom versus Zonnepaneel’

Tijdens dit project was er sprake van tegengestelde belangen. Een ondernemer heeft zijn pand op unieke wijze voorzien van zonnepanelen (BIPV), maar het pand is omringd door bomen van de gemeente Amstelveen. De ondernemer wilde een oplossing voor de schaduw van de bomen op de panelen, maar de omwonenden zijn in opstand gekomen om de aantasting van de bomen tegen te gaan. Deze twee belangenverschillen hebben geleid tot geschillen tussen de ondernemer en omwonenden. Gemeente Amstelveen heeft belang bij initiatieven van bedrijven, maar zij moet ook rekening houden met de belangen van haar bewoners. Ook binnen de gemeente was onduidelijkheid over de verschillende oplossingen voor het vraagstuk ‘boom versus zonnepaneel’. De gemeente wilde daarom graag het geschil oplossen met behulp van een onafhankelijke partij met voldoende kennis over het onderwerp.

Resultaten

Als onafhankelijke partij heeft vanAtotZon meerdere scenario’s opgeleverd om de ondernemer, de gemeente Amstelveen en omwonenden inzicht te geven in de

situatie. Er zijn interviews afgenomen, inspecties uitgevoerd en metingen gedaan om het schaduweffect van de bomen op de zonnepanelen te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten heeft vanAtotZon inzichtelijk gemaakt wat het effect van de verschillende scenario’s is. Onder andere een schaduwscan heeft aangetoond wat het werkelijke effect van de bomen op de zonnepanelen is. Alleen het snoeien, en niet het kappen, van slechts een paar specifieke bomen heeft het schaduwprobleem opgelost. Door middel van deze op lossing leidt de schaduw van de bomen tot slechts 1% prestatiereductie.

Tot slot heeft vanAtotZon een eindsessie bemiddeld tussen de partijen. Door middel van sterk onderbouwde feiten en gesprekken met alle partijen, heeft VanAtotZon het optimale resultaat behaald en voor alle partijen een waardevolle bijdrage geleverd.

De klant aan het woord

Richard van Leeuwen – Energiecoördinator gemeente AmstelveenGemeente Amstelveen logo
“Door het erg prettige samenspel met de specialisten van vanAtotZon zijn we met ondernemers en bewoners tot een goed compromis gekomen”

 

Rijkskantoor De Knoop – R Creators

Projectomschrijving

Consortium R Creators wint de aanbesteding van het Rijkskantoor De Knoop met het duurzame programma van The Blue Deal

Onder leiding van de Rijksoverheid wordt een oude kazerne naast Utrecht centraal omgetoverd tot het nieuwe hoofdkantoor van de belastingdienst: De Knoop. In het kantoor komen bijna tweeduizend ambtenaren te werken. Na een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure heeft het consortium R Creators de opdracht bemachtigd. Dit winnende consortium wordt aangevoerd door penvoerder Strukton, facilitaire dienstverlener Facilicom, architecten CePeZed en Rijboutt, interieurarchitect Fokkema & Partners en de bouw is uitgevoerd door Strukton en Ballast Nedam. The Blue Deal heeft binnen deze aanbesteding de belangrijke rol van duurzame wegwijzer vervuld. Met de duurzame inzichten en verbanden van The Blue Deal heeft duurzaamheid het verschil gemaakt in het voorstel en is de opdracht aan consortium R Creators gegund. In totaal heeft The Blue Deal meer dan 100 duurzame maatregelingen in het programma gewogen en overwogen. De duurzame integrale boodschap van The Blue Deal is gefocust op en rondom de werkplek, het gebouw en de omgeving. Daarnaast is het gebaseerd op zes disciplines: interieur, bouwfysica, architectuur, techniek, stedenbouw en dienstverlening. Tot slot is er gebruik gemaakt van het eigen circulaire programma van The Blue Deal om de duurzame wensen en eisen van de Rijksoverheid te vertalen naar mogelijkheden in het ontwerp.

Resultaten

Binnen het projectteam is de inmiddels bekende term de duurzame glimlach ontstaan. Er is niet alleen gefocust op het reduceren van energie- en materiaalverbruik, maar ook op de maximale flexibiliteit voor het integreren van toekomstige duurzame toepassingen. The Blue Deal heeft tijdens dit project haar duurzame visie getoond en speelt bovendien ook een rol in de realisatie van de verduurzaming van De Knoop. Deze opdracht heeft voor The Blue Deal geleid tot verschillende vervolgopdrachten.

De klant aan het woord

Rogier Joosten – integraal ontwerpleider RCreatorsrcreators-en-onderliggend_1489741506_c0842420-1
“The Blue Deal heeft de lijn naar verduurzaming in de conceptfase goed uitgezet. Daarnaast zijn we echt geholpen bij de ontwikkeling van onze duurzame visie voor het project De Knoop. Ik heb The Blue Deal ervaren als een betrouwbaar bedrijf met medewerkers die een probleemoplossende instelling hebben, waardoor ik The Blue Deal zeker aanraad.”

Onno van Deurzen – projectmanager Strukton
“Ik heb de samenwerking als heel prettig ervaren. Al tijdens het brainstorm proces heeft The Blue Deal goede ideeën aangeleverd, waarbij het balletje echt is gaan rollen.”

De Brem – Gemeente Gennep

Projectomschrijving

Een braakliggend terrein in een krimpregio verandert in een duurzaam logistiek bedrijventerrein met een zonnige toekomst

De Brem is een typisch voorbeeld van hoe een gemeente de worsteling met een ongebruikt terrein tot een duurzaam succes kan brengen. De Brem was jarenlang een braakliggend terrein in een krimpregio in Noord – Limburg. In 2014 ontstond het plan om duurzame zonnestroom te gaan opwekken op de 26 hectare grond. The Blue Deal en dochteronderneming vanAtotZon hebben geholpen met een haalbaarheidsstudie, het financiële en het technisch ontwerp. Om het terrein niet te lang te onttrekken aan mogelijke ontwikkeling als bedrijvenpark, is het tijdelijk vanAtotZon Plug ‘n Play zonnepark als oplossing beschouwd. Naar aanleiding van deze plannen, de ambities van de gemeente en lokale initiatieven kwam De Brem veel in het nieuws. Zowel deze publiciteit als verschillende activiteiten hebben allereerst geleid tot verkoop van het terrein aan projectontwikkelaar Maessen en vervolgens tot de versnelde realisatie van een duurzaam bedrijventerrein, dat voornamelijk gericht is op de logistieke sector.

Resultaten

Door het ontstaan van publiciteit door gemeentelijke activiteiten en de bijzondere plannen is interesse in het bedrijventerrein aangewakkerd. Gemeente Gennep bouwt De Brem, samen met de projectontwikkelaar en The Blue Deal, versneld om tot een duurzaam bedrijventerrein. Elk te vestigen bedrijf zal een duurzame focus hebben en wordt bij de oplevering met zonnepanelen uitgerust. In januari 2016 is het eerste bedrijf, Arvato, gevestigd en zij hebben al direct uitbreidingsplannen. Ook voor de overige kavels hebben kandidaten zich gemeld.

De Brem wordt hèt toonbeeld van hoe duurzaamheid tot succesvol zakendoen kan leiden en is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten en braakliggende terreinen. Tot slot heeft gemeente Gennep gekozen voor The Blue Deal als vaste partner die de versnelling en verduurzaming regelt.

De klant aan het woord

Wethouders Peter Lucassen & Jan Welles – Gemeente Gennep
“Een braakliggend terrein in onze Noord Limburgse krimpregio is door deze aanpak veranderd van een hoofdpijndossier in een succesvol en duurzaam initiatief, waar we de komende jaren tal van successen aan gaan toevoegen. Duurzaamheid is een bijzondere verbindende factor tussen alle betrokken partijen.”

Opdrachtgever
Gemeente Gennep

Zonnepark ‘t Oor in Den Haag

Omschrijving project

Onderzoek naar de mogelijkheden van een zonnepark in Den Haag langs het spoor tussen station Laan van NOI en station Mariahoeve.

The Blue Deal en haar vanAtotZon specialisten maakte een ontwerp en business case scenario’s van eigen exploitatie tot coöperatie modellen en postcoderoos, voor een veld zonnepanelen langs het spoor tussen station Laan van NOI en station Mariahoeve.

Behaalde resultaten:

High-level technisch systeemontwerp van zonne-energie (PV) veldopstelling Nederland, 3 ha, in gemeente Den Haag. Dit staat gelijk aan de opwekking van stroomverbruik voor meer dan 600 huishoudens.

Opdrachtgever:

Nederlandse Spoorwegen, naar aanleiding van een initiatief van de gemeente Den Haag.

Animatie:

PV voor Scheepsbouwloods Port of Rotterdam

Omschrijving project

De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Van 1902 tot 1996 was de Rotterdamsche Droogdok (RDM) een belangrijke scheepswerf in de Rotterdamse haven. Op het RDM staat een Scheepsbouwloods die in de eerste helft van de 20e eeuw heeft gediend als onderzeebootloods. Deze scheepsbouwloods is een uniek historisch gebouw met een enorme oppervlakte van 12.500 vierkante meter, waar maar liefst 16 onderzeeërs zijn gebouwd.

Het havenbedrijf van Rotterdam, Port of Rotterdam, had jaren geleden al duurzame ambities. In 2011 is Port of Rotterdam gestart met het maken van plannen voor het verduurzamen van de scheepsbouwloods. Het havenbedrijf twijfelde of het plan om te verduurzamen in 2011 wel positief te krijgen was, maar met vanAtotZon is er een positieve business case uitgehaald. In 2011 heeft vanAtotZon zowel het technisch, financieel en duurzaam ontwerp aangeleverd aan Port of Rotterdam. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld van minimale investering tot maximale zonnestroom. Daarnaast heeft vanAtotZon in 2012 de inkoop en aanbesteding gedaan.

Resultaten:

De scheepsbouwloods werd gerenoveerd en dit betekende dat ook de vervallen lichtstraten op het dak werden aangepakt. De renovatie van de lichtstraten is op een slimme manier uitgevoerd. Er is een schaduwscan uitgevoerd om voor elke stukje van het dak te berekenen of zonnepanelen een mogelijkheid waren. Uiteindelijk is de zuidkant van alle lichtstraten volgelegd met zonnepanelen en op de noordkant zijn ramen geplaatst die voor de lichtinval naar binnen zorgen.

Doordat dit project is uitgevoerd tijdens de renovatie van de loods is een win-win-situatie ontstaan: het pand is gerenoveerd en tegelijkertijd op een unieke manier verduurzaamd.

Het deelgebied RDM is momenteel dé innovatie etalage van het Rotterdamse havengebied. RDM staat nu dan ook voor research, design and manufacturing. Een volgende uitdaging voor het havenbedrijf is misschien wel een drijvend zonnepark!

De scheepsbouwloods in de haven van Rotterdam is een heel bijzonder project, omdat hiermee is aangetoond dat zelfs een eeuwenoud gebouw mee kan gaan in de moderne ontwikkelingen van duurzame energieopwekking. Ook is zonne-energie sinds 2011 tientallen procenten goedkoper geworden, dus nu is het nog aantrekkelijker voor bedrijven hiermee aan de slag te gaan.

Opdrachtgever

Woontoren Laurenshof Rotterdam

Omschrijving project

Realisatie van een woontoren met 70 luxe appartementen. Verduurzaming o.a. door toepassing van een WKO installatie. Onze ontwikkelingsmanager was verantwoordelijk voor het hele project (inclusief naastgelegen kantoren, parkeergarage).

Ons teamlid Sven Louwers heeft voor OVG het projectmanagement uitgevoerd.