Kromhout Kazerne

Projectomschrijving

Kromhout kazerne luchtfoto

De Kromhout Kazerne in Utrecht is een bijzondere en belangrijke locatie voor onze nationale Defensie. De kazerne huist in totaal de 3.300 werkplekken van zowel het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht, als van het Commando DienstenCentra. Komfort BV, het consortium van Strukton, Ballast Nedam en ISS, is verantwoordelijk voor het totale beheer, het onderhoud en de facilitaire dienstverlening van de Kromhout Kazerne.

Defensie en het consortium hebben de ambitie de kazerne zo  veel mogelijk te verduurzamen, onder andere door het grootschalig toepassen van zonne-energie. VanAtotZon heeft de uitdaging aangenomen om aan te tonen dat de kazerne wél rendabel grote duurzame impact kan maken. Tevens heeft vanAtotZon zich ingezet voor het toekennen van de SDE-subsidie om dit project ook financieel mogelijk te maken.

Aanpak

DSCN0018 (1)Het vanAtotZon-team heeft haar bekende kleurendakaanpak toegepast: een ideale combinatie van zonnepanelen op de grijze grinddaken en optioneel groene daken met zonnepanelen. Extra biodiversiteit op groene daken wordt gestimuleerd door de schaduw van de zonnepanelen. Mogelijk worden ook camouflagepanelen, door de betrokkenen ‘Defensiepanelen’ genoemd, op de daken van de kazerne geplaatst.

Door het inzicht en de onderbouwing  van schaduwanalyses, visualisatie en simulatie van verschillende ontwerpen en technische en financiële scenario’s, hebben Defensie en het consortium besloten te investeren in grootschalige zonne-energiesystemen.

 

Resultaten

Kromhout Helm

De succesvolle begeleiding van de besluitvorming heeft ertoe geleid dat vanAtotZon ook zorg heeft gedragen voor begeleiding van de implementatie en realisatie van het PV-systeem gedurende 2017: van blauwdruk tot detailontwerp, van selectie van leveranciers tot inkoopbegeleiding en technische keuring, waarbij kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid voorop staat. Inmiddels is de Kromhout kazerne uitgeroepen tot de meest duurzame kazerne van Nederland!

De klant aan het woord

Directeur Exploitatie Olwin Verhappen – Komfort BV

“The Blue Deal geeft het juiste inzicht over de mogelijkheden van zonnestroom en heeft ons echt enthousiast gemaakt hiervoor! Door hun goede begeleiding is SDE-subside verkregen en zijn we samen de realisatie van het project aangegaan en ingevuld.”

Opdrachtgever

Komfort BV, het consortium van Strukton, Ballast Nedam en ISS. De Nederlandse defensieorganisatie.