PRODUCTEN & DIENSTEN

IMPACT


Impact

Met interim management, workshops en sprekers levert The Blue Deal de kennis en  inspiratie die nodig is om mensen in organisaties duurzame ambities te omarmen, doelen te stellen en resultaten te boeken.

Met onze interim specialisten heeft u direct technische en financiële kennis in huis, persoonlijke aanpak en getraind in samenwerking in verschillende omgevingen. 

Een groep mensen laten inspireren door 10 jaar ervaring en vele voorbeelden uit de wereld van duurzaamheid? Een ‘Blauwe’ zakelijke kijk meegeven op effectief bijdragen aan een betere samenleving en bestendige toekomst? Inzicht in de kansen voor uw organisatie? Of meer weten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN? Boek dan een spreker van The Blue Deal. 

Met de workshops van The Blue Deal kunt u teams in uw organisatie laten versnellen door bijvoorbeeld duurzame doelen te stellen, verduurzaming stappen te bepalen en ‘Blue Deals’ te maken. De inhoud van de workshops wordt naar wens ingevuld. Of kies één van de bestaande formats:

 • De Business Case Duurzaamheid
 • Sustainable Innovation Sprint
 • Circularity vs Product design Challenge
 • Sustainable Goals Workshop
 • SDG for Business Workshop 
 • Footprint & Stakeholder Workshop

DECISION TOOLS


BLUE PRINT

We maken een blauwdruk (Blue Print) en inventariseren mogelijke acties waarmee we een versnelling in het halen van duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.

Daarbij haken we in op de ambities en mogelijkheden van de organisatie. Aan bod komen zelfstandige projecten, de organisatie als geheel, primaire en secundaire processen. Alle stakeholders worden hierin meegenomen, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners en leveranciers.

Het resultaat is een integraal plan (blauwdruk) met daarin het speelveld, de visie, de doelstellingen en bijbehorende KPI’s met een fasering en helder stappenplan. Met Implementatie zoals SCRUM hanteert u de snelheid, betrokkenheid en voldoening die bij uw medewerkers past. 

 • Duurzaamheidsscan (intern, keten)
 • Ontwikkelen duurzame visie
 • Duurzame KPI’s en doelstellingen
 • Opstellen afwegingenkader duurzaamheidsprojecten
 • 0-meting (bijv. CO2, water, grondstoffengebruik)
 • ISO 50001 certificering

BLUE DEAL 

Met de Blue Deal aanpak neemt u uw investeringsbesluiten integraal, aantoonbaar en herleidbaar.

We introduceren de business case duurzaamheid (Blue Deal) waarmee op basis van de juiste feiten, gewenst rendement en geselecteerde oplossingen, de juiste keuzes gemaakt worden.

Input hiervoor is de Blue Print of uw haalbaarheidsstudie, waarin deze oplossingen zijn geïnventariseerd. In een Trade-off matrix tool maken we inzichtelijk hoe duurzaamheidsdoelstellingen en financiële doelstellingen elkaar versterken en tot versnelling leiden.

Het commitment voor deze versnelling noemen we dan ook ‘The Blue Deal’.

 • Business case duurzaamheid
 • Aanbesteding Management

Book a demo or log in.

BLUE BOARD (LOGIN)

Duurzame organisaties hebben een hoger rendement, trouwere klanten en medewerkers. Ze voldoen aan groeiende eisen van klanten, keten en regelgeving en dragen bij aan de balans van onze planeet.

Het Blue Board van The Blue Deal is een dashboard service waarmee organisaties duurzame doelen selecteren, prioriteren en versneld realiseren. Door inzicht, rapportages en actieve sturing wordt versneld resultaat geboekt op bijvoorbeeld het circulair maken van processen, reductie van CO2 of energietransitie.

Beknopte online overzichten van uw duurzaamheidspijlers, KPI’s, ambitieniveaus en resultaten. Rapportage profielen voor de directiekamer, de MVO afdeling, het bedrijfsrestaurant, de receptie, uw website.

Ambities invullen, een aanloop nemen of direct versnellen? Besluiten, storytelling, bewustwording en promotie vinden voortaan hun startpunt in uw dashboard.

Waar nodig wordt resultaat voor organisaties verder versneld met technische en financiële expertise, de business case duurzaamheid, of het plan naar integraal duurzaam ondernemen.

TECHNICAL SOLUTIONS


The Blue Deal levert de technische en financiële know-how om te borgen dat verduurzaming stappen toekomstbestendig en binnen de technische en financiële mogelijkheden worden genomen.

We helpen organisaties om omgevingen en gebouwen te verduurzamen, duurzame zonne-energie op te wekken, de energietransitie vorm te geven en grondstof-, product- en afvalstromen circulair te maken.

The Blue Deal heeft alle technische kennis in huis om uw vastgoed portefeuille en gebiedsontwikkelingen toekomstbestendig te maken. Schakel ons in voor:

 • Opstellen integrale verduurzamings aanpak en vastgoed roadmap
 • Haalbaarheidsstudies
 • Keuzetoets labels (Breeam, BENG, NOM/POM, Energie labels, etc)
 • Informatieplicht
 • Go-to-A service
 • Second opinion
 • Subsidieadvies (bijv. EIA)
 • Aanbesteden
 • Gunningscriteria

Al 10 jaar is The Blue Deal actief in zonne-energie onder het label vanAtotZon. Wij ondersteunen bij:

 • Dak, water & veld advies en systeemontwikkeling
 • Subsidieadvies en bewaking
 • Projectontwikkeling en financiering
 • Second opinion
 • Contractmanagement en advies
 • Business modellen en risicobeheersing
 • Plug-n-play tijdelijk zonnepark
 • Analyse teruglevering, gebruik en opslag

De energietransitie is volop in gang. The Blue Deal helpt organisaties de benodigde stappen te zetten om de transitie succesvol te maken met:

 • Transitiescan
 • Roadmap elektrificatie en opslag
 • Regisseur duurzaamheid
 • Gebiedsontwikkeling en duurzame wijken
 • Warmte-koude oplossingen

Met de integrale kijk op circulariteit van The Blue Deal verkleinen organisaties hun footprint:

 • Materiaalgebruik scan
 • Productieproces review
 • Ketenregie & optimalisatie