Haalbaarheidstudie inclusief technisch en financieel ontwerp zonnepark De Brem

Resultaat

In de gevorderde besluitvormingsfase hebben onze onafhankelijke, transparante en actuele inzichten geleid tot een bijstelling van te verwachten resultaten, een gewijzigde aanpak en een nieuwe oplossingsrichting: het hybride zonnepark wat voor realisatie in 2016/2017 in de planning staat.

Projectomschrijving

Coöperatie De EnergieBrem uit Gennep Limburg is voornemens duurzaam ondernemen een versnelling te geven. Belangrijk initiatief daarbij is het opwekken van duurzame zonnestroom (18 MW) op 26 hectare van bedrijventerrein de Brem. Onze vanAtotZon specialisten hebben voor dit Nederlandse zonnepark, geholpen door hun internationale ervaring met zonneparken, in 2013 een quickscan van mogelijkheden gepresenteerd. Dit is in 2014 gevolgd door een haalbaarheidsstudie, inclusief locatie-onderzoek, technisch ontwerp en financiële businesscases gecreëerd. Het resultaat zijn transparante scenario’s met keuzes, kansen en risico’s voor maximale zonnestroom en optimaal financieel rendement. Rekening houdende met techniek, investeringen, subsidies, fiscale aspecten, (on)mogelijkheden van postcoderoos en regeling verlaagd tarief, duurzame impact en vergelijk van offertes van aanbieders. Momenteel (2015) worden actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in het ontwerp doorgevoerd om de haalbaarheid te vergroten n in 2016/2017 dit grootse park te realiseren.

Opdrachtgever

Coöperatie de EnergieBrem.