Projectomschrijving

Een braakliggend terrein in een krimpregio verandert in een duurzaam logistiek bedrijventerrein met een zonnige toekomst

De Brem is een typisch voorbeeld van hoe een gemeente de worsteling met een ongebruikt terrein tot een duurzaam succes kan brengen. De Brem was jarenlang een braakliggend terrein in een krimpregio in Noord – Limburg. In 2014 ontstond het plan om duurzame zonnestroom te gaan opwekken op de 26 hectare grond. The Blue Deal en dochteronderneming vanAtotZon hebben geholpen met een haalbaarheidsstudie, het financiële en het technisch ontwerp. Om het terrein niet te lang te onttrekken aan mogelijke ontwikkeling als bedrijvenpark, is het tijdelijk vanAtotZon Plug ‘n Play zonnepark als oplossing beschouwd. Naar aanleiding van deze plannen, de ambities van de gemeente en lokale initiatieven kwam De Brem veel in het nieuws. Zowel deze publiciteit als verschillende activiteiten hebben allereerst geleid tot verkoop van het terrein aan projectontwikkelaar Maessen en vervolgens tot de versnelde realisatie van een duurzaam bedrijventerrein, dat voornamelijk gericht is op de logistieke sector.

Resultaten

Door het ontstaan van publiciteit door gemeentelijke activiteiten en de bijzondere plannen is interesse in het bedrijventerrein aangewakkerd. Gemeente Gennep bouwt De Brem, samen met de projectontwikkelaar en The Blue Deal, versneld om tot een duurzaam bedrijventerrein. Elk te vestigen bedrijf zal een duurzame focus hebben en wordt bij de oplevering met zonnepanelen uitgerust. In januari 2016 is het eerste bedrijf, Arvato, gevestigd en zij hebben al direct uitbreidingsplannen. Ook voor de overige kavels hebben kandidaten zich gemeld.

De Brem wordt hèt toonbeeld van hoe duurzaamheid tot succesvol zakendoen kan leiden en is een inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten en braakliggende terreinen. Tot slot heeft gemeente Gennep gekozen voor The Blue Deal als vaste partner die de versnelling en verduurzaming regelt.

De klant aan het woord

Wethouders Peter Lucassen & Jan Welles – Gemeente Gennep
“Een braakliggend terrein in onze Noord Limburgse krimpregio is door deze aanpak veranderd van een hoofdpijndossier in een succesvol en duurzaam initiatief, waar we de komende jaren tal van successen aan gaan toevoegen. Duurzaamheid is een bijzondere verbindende factor tussen alle betrokken partijen.”

Opdrachtgever
Gemeente Gennep