Projectomschrijving

The Blue Deal is de inhoudelijke en onafhankelijke expert voor het bijzondere vraagstuk ‘Boom versus Zonnepaneel’

Tijdens dit project was er sprake van tegengestelde belangen. Een ondernemer heeft zijn pand op unieke wijze voorzien van zonnepanelen (BIPV), maar het pand is omringd door bomen van de gemeente Amstelveen. De ondernemer wilde een oplossing voor de schaduw van de bomen op de panelen, maar de omwonenden zijn in opstand gekomen om de aantasting van de bomen tegen te gaan. Deze twee belangenverschillen hebben geleid tot geschillen tussen de ondernemer en omwonenden. Gemeente Amstelveen heeft belang bij initiatieven van bedrijven, maar zij moet ook rekening houden met de belangen van haar bewoners. Ook binnen de gemeente was onduidelijkheid over de verschillende oplossingen voor het vraagstuk ‘boom versus zonnepaneel’. De gemeente wilde daarom graag het geschil oplossen met behulp van een onafhankelijke partij met voldoende kennis over het onderwerp.

Resultaten

Als onafhankelijke partij heeft vanAtotZon meerdere scenario’s opgeleverd om de ondernemer, de gemeente Amstelveen en omwonenden inzicht te geven in de

situatie. Er zijn interviews afgenomen, inspecties uitgevoerd en metingen gedaan om het schaduweffect van de bomen op de zonnepanelen te bepalen. Aan de hand van de uitkomsten heeft vanAtotZon inzichtelijk gemaakt wat het effect van de verschillende scenario’s is. Onder andere een schaduwscan heeft aangetoond wat het werkelijke effect van de bomen op de zonnepanelen is. Alleen het snoeien, en niet het kappen, van slechts een paar specifieke bomen heeft het schaduwprobleem opgelost. Door middel van deze op lossing leidt de schaduw van de bomen tot slechts 1% prestatiereductie.

Tot slot heeft vanAtotZon een eindsessie bemiddeld tussen de partijen. Door middel van sterk onderbouwde feiten en gesprekken met alle partijen, heeft VanAtotZon het optimale resultaat behaald en voor alle partijen een waardevolle bijdrage geleverd.

De klant aan het woord

Richard van Leeuwen – Energiecoördinator gemeente AmstelveenGemeente Amstelveen logo
“Door het erg prettige samenspel met de specialisten van vanAtotZon zijn we met ondernemers en bewoners tot een goed compromis gekomen”