Afgelopen zomer was de warmste zomer in de afgelopen drie eeuwen. Bezitters van zonnepanelen hebben daar volop van kunnen profiteren door hogere rendementen te behalen. Toch is zonne-energie op dit moment slechts goed voor 2 procent van onze energiebehoefte.

Toch zijn ook de prijzen van zonnepanelen aanzienlijk gedaald ten opzichte van enkele jaren geleden. De overheid stimuleert daarnaast het opwekken van zonne-energie steeds meer, zowel voor particulieren als bedrijven. De SDE+ subsidie zal tot 2025 beschikbaar blijven, is afgesproken in het Klimaatakkoord.

Voor alsnog is de SDE+ subsidie de belangrijkste regeling van het kabinet om hernieuwbare energiedoelen te realiseren. Ruim het grootste deel van de aanvragen van de SDE+ heeft betrekking op zonnepanelen. In het voorjaar van 2018 was dit percentage 96 procent. Het aandeel zonnepanelen is dan ook gegroeid. Maar er zouden nog veel meer zonnepanelen geplaatst kunnen en moeten worden om het aandeel van onze totale energiebehoefte te doen groeien.

De ontwikkeling op het gebied van zonnepanelen staat dan ook niet stil. Er komen steeds meer nieuwe innovaties, het rendement wordt beter en het assortiment groter. Zo zien we tegenwoordig steeds meer zogenoemde Building Integrated PV (BIPV) zonne-energie. Dit zijn zonnepanelen die geïntegreerd zijn in gebouwen of bijvoorbeeld ramen. Ze zijn in meerdere kleuren en vormen te verkrijgen.

Zo zagen we bijvoorbeeld de zonnepaneel dakpannen van Tesla. Maar ook steeds meer startups focussen zich op BIPV. De zonnepanelen zijn perfect werkende panelen en onzichtbaar geïntegreerd. Het heeft daardoor veel meer potentiële plekken om geplaatst te worden dan vaste grote panelen die enkel op vaste daken geplaatst kunnen worden. De geïntegreerde zonnecellen worden beter en beter. Daardoor wordt de energieopbrengst ook hoger. Daarnaast worden ook de omvormers steeds beter.

De Nederlandse startup Physee doet mee in dit speelveld. Deze startup speelt samen met nog meer Nederlandse startups in dit veld, in op het gigantische potentieel aan raamoppervlak dat ons land telt. Enkel de bedrijfsgebouwen zouden al in een groot deel van onze energiebehoefte kunnen voorzien. Uit een onderzoek gedaan in Amerika blijkt dat zonnecel-ramen in bedrijfsgebouwen in de VS in 30 tot 50 procent van de totale energiebehoefte van die gebouwen zou kunnen voorzien.

Het Delftse bedrijf Physee onderzocht dat we ongeveer 90 procent van onze tijd in gebouwen doorbrengen welke 40 procent van onze energievraag bepaald. Ze willen daarom de gebouwen redesignen. Zo heeft ook TNO samen met Zuyd Hogeschool een coating ontwikkeld die zonnepanelen kleur geeft terwijl dit nauwelijks ten koste gaat van het rendement.

Wereldwijde startups en ontwikkelingen in de BIPV-techniek kunnen ervoor zorgen dat het aandeel zonne-energie stukken gaat groeien, zonder dat we dit echt gaan zien.