Investeringen in hernieuwbare energie en de energiebesparing groeien. Deze groei levert meer banen op. De hoeveelheid voltijdbanen in de energiesector steeg met ruim 50 procent tussen 2008 en 2017. Het aantal voltijdbanen groeide van 35.000 naar 54.000 in deze tijd, meldt het CBS.

In 2008 zorgden biomassa en biogas nog voor het grootste deel van de werkgelegenheid in de toen gehete ‘alternatieve energie’. Inmiddels is deze term vervangen door hernieuwbare energie en brengen vooral de plaatsing van zonnepanelen en de bouw van windmolens extra werkgelegenheid met zich mee.

Daarnaast komen er sinds 2015 meer banen voort uit investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing dan uit conventionele fossiele energie zoals olie en gas. Het aantal banen in de conventionele energie neemt sinds 2014 af. Er waren toen drie steenkoolcentrales gereed, waardoor de werkgelegenheid van die bouw wegviel. Daarnaast speelt het besluit om de aardgaswinning terug te brengen een rol.

De snelle stijging van de groei van hernieuwbare energie heeft ook tekorten aan mankracht tot gevolg. Vooral in de installatiesector is de baangroei zo groot dat er sprake is van tekorten aan mankracht. Dit heeft vooral te maken met het belang van een snelle overgang naar hernieuwbare energie. Het tekort is erg groot zegt Doekle Teprstra, voorzitter van de installatiebranchevereniging UNETO-VNI. Het is een probleem dat zal blijven groeien, dit jaar ging het om 20.000 banen, over vijf jaar zal dat verdubbeld zijn.

Dat heeft te maken met het grote tekort aan technisch geschoolde mensen, aldus Terpstra. “We doen er alles aan om meer mensen de techniek in te halen. We kijken bijvoorbeeld met het UWV hoe we mensen uit de financiële sector kunnen laten zijinstromen in de techniek. En we proberen statushouders aan ons te verbinden.”

Een klein lichtpuntje is er ook. Terpstra in het NOS Radio 1 Journaal: “Een poosje geleden hebben we een overeenkomst met de overheid gesloten, om in vijf jaar 6000 warmtepompmonteurs op te leiden. Alle opleidingslokalen zitten stampvol. We gaan die ambitie nu waarschijnlijk verdubbelen naar 12.000 mensen.”

Het is daarom van belang dat er meer omscholings- en opleidingskansen komen om de snelle overgang naar hernieuwbare energie en de daarbij komende groeiende vraag naar personeel op te vangen.

Lees hier het artikel van het CBS