Nieuwe stap: een 1 MWh TESLA-batterij

In 2030 woningen aardgasvrij en emissieloos vervoer in de stad Utrecht. Met deze hoge ambities en een serie lopende projecten probeert Utrecht inhoud te geven aan een het realiseren van een gezonde stad. In maart kwam er weer een van de onderdelen van de routekaart bij; een batterij van bijna 1 MWh. De batterij is direct gekoppeld aan 200 zonnepanelen en 20 laadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee kunnen vijftien huishoudens een week van energie worden voorzien. De batterij maakt het mogelijk het elektriciteitsnet te balanceren en vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen.
Utrecht kiest voor een nieuw energiesysteem met zonne-energie, elektrische auto’s en batterijen als basis.

Er zijn negen kasten geplaatst: acht powerpacks en één inverter. Beeld © Utrecht Marketing

Een aantal opvallende projecten laten de serieuze aanloop zien naar het uiteindelijke Utrechtse doel dat overigens veel weg heeft van de visie die we kennen van Elon Musk.

Allereerst dus nu de batterij die bij de Jaarbeurs komt te staan. Daar zullen in de komende jaren duizenden zonnepanelen worden geplaatst op de daken gekoppeld aan honderden laadpunten op het parkeerterrein. Ook op het dak van het Beatrix-theater zijn zonnepanelen voorzien.

Direct in de omgeving van de Jaarbeurs (Merwedekanaalzone en in het Beurskwartier) zijn duizenden nieuwe woningen gepland. Voor een betaalbare duurzame energievoorziening wordt gewerkt aan lokale energieopslag. De accu in het stationsgebied is daar toe een stap waarmee ervaring op gedaan kan worden voor deze wijk. Nu nog niet betaalbaar, maar met Europese subsidie wel realiseerbaar.

Op het Kanaleneiland krijgt het gebruik van een batterij eind dit jaar een vervolg. Appartementengebouwen van woningcorporatie BOEX zullen worden voorzien van een duurzaam energiesysteem gekoppeld aan batterijen en elektrische deelauto’s.

Op het Utrecht Science Park zal het uitgebreide project dat in de wijk Lombok  tot uitvoer wordt gebracht worden opgeschaald. Utrecht is in dat kader betrokken bij de Europese commissie die doende is om belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag te weg te nemen. Hieraan neemt de Utrechtse MKB-ondernemer en initiatiefnemer Robin Berg (LomboXnet) deel. Daarnaast zijn vanuit Nederland, de provincie Utrecht en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat participanten. De Europese Commissie schrapte begin maart al een aantal regels die innovaties zoals de Utrechtse accu zouden kunnen belemmeren.

De in Lombo betrokken bedrijven werken al vanaf 2015 samen en zetten ervaringen uit de EFRO Smart Solar Charging proeftuin ook in voor de Europese innovatiedeal. Volgens initiatiefnemer Robin Berg van LomboXnet is deze deal een belangrijke stap in het verduurzamen van de economie: “Accu’s van elektrische auto’s benutten in het energienet, biedt economische groeikansen en draagt bij aan het verduurzamen van onze energievoorziening. Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn”.

De stad Utrecht is een van de drie aanvoerders in het H2020 IRIS-project (Smart Cities). Daarbij gaat het om verduurzaming van energie en mobiliteit op wijkniveau met inzet van ICT en betrokkenheid van burgers. Het internationale project IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities – stimuleert ontwikkelingen in slimme, duurzame stedelijke aspiraties die herhaalbaar zijn op andere plaatsen in Europa.

In Utrecht wordt gewerkt met het Utrecht Sustainability Institute (USI). Deze draagt als kennis- en innovatiemakelaar bij aan duurzame stedelijke ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal, startend vanuit de regio Utrecht. USI biedt een platform voor kennisdeling, inspiratie en maatschappelijk debat. Dit geschiedt in nauwe samenwerking met een netwerk binnen en buiten de regio Utrecht.

De accu die nu is geplaatst wordt gerealiseerd door het consortium Smart Solar Charging. Dit consortium staat onder leiding van Utrecht Sustainability Institute en LomboXnet. Ze werkt voor dit project samen met de Jaarbeurs, Stedin, de Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Provincie Utrecht, Energiefonds Utrecht, We Drive Solar, Last Mile Solutions, The People Group, Siers en Scholt Energy Services.

Het project is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II, dat gericht is op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid.