In de maand maart heeft Portugal meer duurzame elektriciteit opgewekt dan de elektriciteitsvraag van het land was. Portugal slaagde er deze maand in om zijn volledige stroomproductie te bereiken met stuwdammen, windmolens en andere hernieuwbare energiebronnen.

Hernieuwbare energie was goed voor 103.6 procent van de elektriciteit op het vasteland afgelopen maand, aldus het rapport van de Portugese vereniging voor hernieuwbare energie en duurzame systemen REN. Er werd 4,812 GWh aan energie opgewekt terwijl de consumptie 4,647 GWh was. Het vorige maximum vond plaats in februari 2014 met 99,2%.

Er waren echter enkele uren waarop thermische fossiele energiecentrales en importen nodig waren om de elektriciteitsvoorziening van Portugal aan te vullen, maar deze periodes werden niettemin volledig gecompenseerd door andere grotere hernieuwbare producties.

In het rapport staat dat wat er afgelopen maand behaald is een voorbeeld is voor de toekomst en dat dit vaker zal gaan gebeuren. Naar verwachting zal de productie van hernieuwbare elektriciteit tegen 2040 op een kostenefficiënte manier het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van het vasteland van Portugal kunnen garanderen.

De belangrijkste bronnen zijn hydropower en wind, die respectievelijk verantwoordelijk waren voor 55% en 42% van het maandelijkse verbruik. De totale productie van duurzame energie in maart vermeed de uitstoot van 1,8 miljoen ton CO2, wat zich vertaalde in een besparing van 21 miljoen euro in de aankoop van emissierechten. Noemenswaardig is daarnaast dat het maandelijkse exportsaldo 19% van het elektriciteitsverbruik van het vasteland van Portugal bedraagt.

De energieprijzen daalde hierdoor ook van 43.94 euro per MWh vorig jaar tot 39.75 euro per MWh dit jaar. Portugals elektriciteitsprijs is een van de hoogste in de EU.

De regering van Portugal stopte deze maand per direct met de subsidie voor gegarandeerde elektriciteitsleveranties. Merendeel van deze subsidie, die 20 miljoen per jaar bedraagt, ging naar fossiele brandstoffen centrales, die grotendeels in de stand-by-modus zijn achter gelaten.

Bron