Is plastic te recyclen?

Nu de Europese Commissie als doel heeft gesteld om in 2030 al het plastic verpakkingsmateriaal te recyclen is er werk aan de winkel. Bijna de helft (40 %) van alle geproduceerde plastic wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie. En het lijkt nog niet zo makkelijk om daarvoor tot economisch haalbare recycling te komen. Op dit moment zijn er circa 250 soorten plastic afval. Recyclen daarvan is nu nog schier onmogelijk waardoor verbranden de meest voorkomende optie is. Het recyclen geldt maar voor een aantal plastics die op de vingers van een hand zijn te tellen. In Nederland wordt ongeveer 15 procent van het plastic afval gerecycled. Het doel in Nederland is om in 2030 die hoeveelheid te halveren. Nederland stelde zich twee jaar geleden tot doel dat de economie in 2050 helemaal circulair moet zijn. Voor wat betreft plastic moet de Nederlandse doelstelling dus nog aangepast worden aan de plannen van de EC.

De strategie om naar volledige recycling te komen zal langs twee wegen moeten lopen. Ten eerste is het mogelijk om met overleg en regels te komen tot het beperken van het aantal soorten plastic dat wordt gebruikt. Een halvering zou al een heel eind op de goede weg zijn. Als die strategie werkt, maakt dat het recyclen makkelijker. Maar als tweede strategie zal ook de techniek van het recyclen moeten worden verbeterd om van de vijf soorten die nu recyclebaar zijn naar vele tientallen te kunnen komen.

Het Rotterdamse bedrijf Urban Mining Corp is hard aan het werk om die verbeterslag in het recyclen van plastics te maken. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft aangegeven dat er  geld beschikbaar gaat komen voor meer onderzoek naar het maken van beter recyclebare plastics. Urban Mining maakt gebruik van de MDS-technologie; dat is naar de mening van het bedrijf een “truly breakthrough separation technology”. Het kan gezien worden als een “advanced sink-floating technology, though with unique distinguishing properties”.

Urban Mining: “Our MDS technology is widely applicable in recycling, mineral processing and seed upgrading. Wherever sorting particles on tiny differences in density is beneficial, the MDS could be the enabler; regardless if the subject is the upgrading of tomato seeds, the separation of polypropylene from polyethylene or differentiating between different zinc alloys. MDS can be used for a wide range of separation challenges where different densities can be used to separate the input materials. Important applications of the MDS technology are the separation of the rigid fraction of shredded packaging waste, mixed plastics from E-waste recycling and the purification of the major polymers from mono-streams of shredded EOL products.”

In Nederland vindt ook op universitair niveau intensief onderzoek plaats naar recycling. In dat verband kan Peter Rem als voorbeeld genoemd worden. Peter Rem is een aantal jaren geleden gekozen tot de beste “entrepreneur” op dit gebied. Hij is recycle-onderzoeker en in die hoedanigheid ontving hij de Delft Entrepreneurial Scientist Award, voor de meest ondernemende wetenschapper. Peter Rem leidt het Perspectiefprogramma STW.

De Technologiestichting STW geeft sturing aan aan vijf omvangrijke onderzoeksprogramma’s die moeten leiden tot innovatieve technologieën. Drie van de vijf programma’s worden geleid door de TU Delft waarvan één door professor Peter Rem. Deze vijf onderzoeksvoorstellen maken onderdeel uit van het financieringsprogramma ‘Perspectief voor de topsectoren’. De vijf programma’s ontvangen van STW een subsidie die varieert van twee tot vier miljoen euro. Bedrijven en andere partners leveren in totaal een investering van ruim acht miljoen euro. Het programma van Rem betreft: “Innovative Magnetic Density Separation for the optimal use of resources and energy.”

Prof.dr. P.C. Rem: “Het moet mogelijk zijn om meer hightech materialen uit afval te recyclen, in plaats van ze steeds weer opnieuw te maken uit erts en olie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een generieke recyclingtechnologie voor afvalstromen, zoals afgedankte elektronica en plastic verpakkingen. Zulke afvalstromen bestaan uit meer dan honderd verschillende hightech materialen, die vaak zijn toegepast in fijne structuren zoals dunne draadjes of folies in producten. De onderzoekers ontwikkelen in dit programma een technologie die draait op magnetische dichtheidscheiding (MDS). Dat is een bijzondere vorm van drijf-zink-scheiding waarbij deeltjes van verschillende materialen zich al naar gelang hun dichtheid op een specifieke hoogte in een magnetische vloeistof verzamelen. MDS is een goedkope en energie-efficiënte scheidingstechniek die speciaal geschikt is voor fijne deeltjes. De technologische ontwikkeling van MDS gaat op dit moment erg snel. De samenwerking tussen vele universiteiten in dit programma moet door de multidisciplinaire aanpak een wezenlijke stap zetten in de verdere ontwikkeling van MDS als recyclingtechniek voor hightech materialen – en daarbij het besparen van energie.”

 

Bron: Urban Mining