Onlangs werden de hoofdlijnen van het beoogde Klimaatakkoord in Nederland gepresenteerd. Dit akkoord komt voort uit intensief overleg tussen betrokkenen uit politiek bedrijfsleven en milieubeschermingsorganisaties. Het hoofddoel van het Klimaatakkoord is om broeikasgassen terug te dringen en te beperken.

De maatregelen die worden genomen naar aanleiding van het Klimaatakkoord focussen voornamelijk op energiegebruik. Het gaat bijvoorbeeld veel over zonnepanelen, windmolens en Nul op de Meter woningen. Het doel is het terugdringen van het energiegebruik, wat ook zeker zal moeten gebeuren.

Echter, ligt de focus gering op een andere belangrijk aspect voor het terugdringen van broeikasgassen en het opvangen van klimaatverandering. Want wat helpt er het best bij het vasthouden van regenwater in de bodem, het zuiveren van de lucht, dempen van het stadslawaai en het opslaan van CO2? Bomen. Dus als we de klimaatverandering en de effecten daarvan willen beperken, zal de natuur goed gebruikt moeten worden.

Het Klimaatakkoord is te veel gericht op energie, vindt Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL-Greenlabel en ambassadeur voor Trees for All. Oplossingen moeten we zoeken in de natuur. „Een park kan wel tot zeven graden koeler zijn dan de versteende omgeving.”

Daarnaast staan de biodiversiteit, landschappen en ecosystemen enorm onder druk, terwijl het Klimaatakkoord meer focust op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Inrichting en beheer van openbaren ruimte zijn zelden op natuur toegesneden. De hoeveelheid insecten en weidevogels is de afgelopen 25 jaar flink gedaald.

Daarnaast is het de afgelopen weken ontzettend droog in Nederland, een van de droogste periodes in Nederland ooit gemeten. In mei hadden we nog te maken met hoosbuien, die voor enorme schades zorgde. De verwachtingen zijn dat extreme weerverschijnselen in de toekomst vaker voor gaan komen. Om dit soort situaties op te vangen is de natuur wederom van groot belang.

Groen kan helpen met het bergen van water door bijvoorbeeld hevige regenval. Daarnaast kan veel groen in stedelijke gebieden ervoor zorgen dat het tot wel 7 graden Celsius koeler is. Daarnaast is het beter voor de biodiversiteit, wat een absoute basis van voedsel en water is.

Waar groen nu in steden voornamelijk een decoratieve waarde heeft (en daarom vaak als kostenpost wordt beschouwd) zou de inzet juist moeten zijn dat natuur de kwaliteit van de leefomgeving, ecologie en biodiversiteit verhoogt. Het zorgt voor een aantrekkelijkere en gezonde plek om te leven en te werken. Maar belangrijker is dat het ons kan beschermen ten aanzien van het veranderende klimaat en cruciaal is voor ons overleven.