Afgelopen zomer werden de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd steeds vaker merkbaar en voelbaar. Het feit dat de zomer van 2018 de warmste ooit was, is doorslaggevend in het feit dat de consequenties van de opwarming van de aarde niet onopgemerkt blijven. Over alle lengte- en breedtegraden over de wereld heen worstelen regio’s met grootschalige klimaat gerelateerde gebeurtenissen.

Enkele veelbesproken voorbeelden zijn de dorpen in het zuiden van de VS die zich net weer opnieuw aan het opbouwen waren na de orkaan Florence in september, toen de volgende orkaan in oktober, Michael, alweer aan drong en voor overstromingen zorgden. Californië lijdt momenteel nog steeds onder de grootste bosbranden in de geschiedenis van de staat.

Delen van zowel Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië kampen met problemen na de enorme val van de agrarische opbrengsten na maanden van verlammende hitte. Daarnaast worstelen delen van Australië met de grootste droogte in een generatie.

Een recente studie, van het vakblad PLOS Medicine, verklaarde in een onderzoek dat ze een vervijfvoudiging van het aantal hitte gerelateerde doden in de VS verwachten in 2080, waarbij het vooruitzicht voor armere landen zelfs nog slechter is.

Het is dan ook niet meer te ontkennen dat klimaatverandering een probleem is. Het klimaatdebat gaat al langere tijd niet meer over de oorzaken ervan. Het gaat nu voornamelijk over de vraag hoe miljarden mensen en bedrijven die risico’s lopen zich snel kunnen aanpassen om de effecten van klimaatverandering beter op te kunnen vangen. Zelfs wanneer de opwarming van de aarde beperkt blijft tot de 2 graden die in Parijs zijn afgesproken, zullen aanpassingen nog steeds van cruciaal belang zijn. Klimaatextremen zijn tegenwoordig inmiddels een nieuwe norm.

In steden worden al veel maatregelen getroffen om de hitte te beperken, zo zijn witte, groene en blauwe daken populair. Ook daken bedekt met bladeren worden gebruikt om hitte eilanden in steden tegen te gaan. Hitte eilanden zijn stedelijke gebieden die warmte van de zon vasthouden en het leven in de stad ondragelijker maken, ook ’s nachts.

Consequenties en aanpassingen aan klimaatverandering heeft economische gevolgen. Op korte termijn heeft het gevolgen om de directe schade van het weer op te vangen. Op lange termijn zullen er mitigerende oplossingen bedacht moeten worden die tevens geld kosten.

Daarnaast brengt de groeiende waterschaarste, problemen en economische gevolgen met zich mee. Droogte gerelateerde watercrises in bijvoorbeeld Afrika en het Midden-Oosten hebben gevolgen voor het bbp, dit kan wel met 6% dalen. Daarnaast zal de dreigende stijgende zeespiegel veel schade aan kunnen brengen in kustgebieden, waardoor de waarde van vastgoed zal dalen. Dit kan zorgen voor veel problemen in de verzekeringsindustrie, het lijkt erop dat huizen en bedrijven onderverzekerd of zelfs onverzekerbaar zullen worden als gevolg van weer gerelateerde catastrofes. ClimateWise rekende uit dat de wereld te maken krijgt met een jaarlijkse verzekeringskloof qua klimaatgevaar van ongeveer 100 miljard dollar.

Deze wereldwijde problemen vragen om leiderschap. Geen enkele internationale organisatie heeft tot nu toe alle antwoorden op de waterval aan uitdagingen die klimaatverandering veroorzaakt. De urgentie naar oplossingen en de hulpvraag is groot, er zullen dus meer maatregelen genomen moeten worden, maar wie hier de leidende rol in gaat en moet nemen is nog onzeker. Er is echter een veelbelovend initiatief: de Global Commission on Adaptation, voorgezeten door voormalig secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon, medeoprichter van Microsoft Bill Gates, en CEO van de Wereldbank Kristalina Georgieva.

Bron