Een opmerkelijke stap in de realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs. Afgelopen donderdag zetten staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag hun handtekening onder de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag.

Niet eerder werkten drie bestuurslagen op deze schaal samen met publieke en private partners om een stad te verduurzamen. Het plan is om niet slechts één gebouw te verduurzamen, maar om een gebiedsgerichte aanpak te realiseren, waarbij tientallen gebouwen gezamenlijk worden ‘vergroend’.

Het einddoel is dat de overheidsgebouwen in Den Haag, waaronder Provinciehuis Zuid-Holland, Stadhuis Den Haag en verschillende ministeries klimaatneutraal zijn in uiterlijk 2040. Dat levert een besparing van ruim 65.000 GJ per jaar.

Andere steden zijn ook bezig met de duurzaamheidsdoelstellingen, maar niet op de schaal van Green Citydeal. Zo heeft Amsterdam voor ogen om in 2014 volledig aardgas vrij te zijn. Green Citydeal zou kunnen helpen bij het verduurzamen van andere steden, door de inzichten, technieken en methodes elders toe te passen.