Als gevolg van de energietransitie en de dalende vraag naar fossiele brandstoffen daalde de overslag van ruwe olie met 7,6 procent en de kolenoverslag zelfs met bijna 12 procent in de Rotterdamse haven.  Dit valt samen met een verdubbeling van de overslag van LNG (vloeibaar gas) en biomassa. In absolute termen is de volume van LNG nog klein in vergelijking met fossiele brandstoffen: 51 miljoen ton olie en 12, 3 miljoen ton kolen tegen bijna 2 miljoen ton LNG. Ook biomassa groeide fors, met 187 procent. De groei werd wel geremd door problemen met lossen en afhandelen bij een van de centrales in het achterland.

In vergelijking met Antwerpen blijft de haven van Rotterdam wel achter. De overslag bij de Zuiderburen groeide met 6,5 procent, en de containeroverslag zelfs met 8,3 procent, tegen bijna 6 procent in Rotterdam. In containers heeft de Rotterdamse haven ten opzichte van andere havens in het zeegebied van het Duitse Hamburg tot het Franse Le Havre wel marktaandeel gewonnen. Rotterdam neemt 31,2 procent van de containeroverslag in het gebied voor zijn rekening.

De handelsconflicten tussen de VS, China en de EU, importheffingen en handelsquota, en de dreigende brexit en onduidelijkheid over een handelsakkoord tussen het verenigd Koninkrijk en de EU zorgen voor onzekerheid rond de groei van de wereldhandel. Volgens het Havenbedrijf heeft de Rotterdamse haven daar vooralsnog niet onder te lijden, maar het bedrijf volgt de ontwikkelingen “nauwlettend”.