Het Onderzoeksbureau CE Delft heeft berekend wat “we” in Nederland aan CO2 uitstoten door te vliegen en door de scheepvaart. Lange tijd wilde niemand dit probleem in het klimaatdebat onder ogen zien. Overal wordt de lucht- en scheepvaart buiten beschouwing gelaten. Dat geldt voor de Parijse akkoorden, voor de besprekingen rond het systeem van de emissierechten en voor vrijwel alle nationale discussies over het klimaatbeleid.

            CE Delft: “Dit rapport laat zien dat wanneer we lucht- en zeevaart meetellen de CO2-uitstoot van de sector mobiliteit grofweg verdubbelt.”

Vooral in de luchtvaart is het “mode” om maar uit te gaan van de onmogelijkheid om ‘iets’ te doen. Niemand wil er de vingers aan te branden. Immers zonder kerosine gaat vliegen niet. Het toevoegen van wat afgedankt frituurvet aan die brandstof, in een project in de VS, kan vooralsnog gezien worden als een druppel op de bekende gloeiende plaat. De internationale besprekingen in Montreal over klimaateffecten van vliegen, gingen vooral over het compenseren van de uitstoot. Discussies over het belasten met accijns, zoals bij autoverkeer, stranden steevast in de internationale onmogelijkheden. Landen genoeg die hun luchtvaart openlijk of heimelijk subsidiëren of anderszins steunen. En menigeen die praat over CO2-reductie wil toch zelf ook wel graag voor 45,- retour even naar Barcelona vliegen.

Aandeel in CO2-uitstoot in 2015 en 2050 voor enkele modaliteiten binnen mobiliteit. © CE Delft

In Montreal is vastgelegd dat de internationale luchtvaartsector de toename van CO2-emissie vanaf 2020 gaat compenseren.

Maar dat er ook hier wat moet gebeuren begint langzaamaan door te sijpelen. Het Onderzoeksbureau CE Delft heeft in ieder geval een eerste belangrijke stap gezet: het berekenen van het verschijnsel. Vrij pragmatisch is ervan uit gegaan dat de helft van de CO2-uitstoot door schepen en vliegtuigen die reizen vanuit en naar Nederland als ‘onze’ nationale verantwoordelijkheid kan worden gezien. De andere helft kan worden toegerekend aan de landen waar de reis vandaan kwam of naar toe gaat.

           CE Delft: “Om het 1,5 graden-doel te kunnen halen moeten alle nieuwe personen- en bestelauto’s en vrachtwagens vanaf volgend jaar (2018) volledig CO2-emissie- vrij zijn. Daarnaast moet vanaf 2020 de lucht- en zeevaart 2% per jaar minder gaan uitstoten door zuiniger vlieg- en vaartuigen of volumereductie (door bijvoorbeeld prijsbeleid in de vorm van een emissiehandelssysteem, ticket- heffingen en accijns op kerosine en scheepsbrandstoffen). Verder moet in 2035 45% van de resterende energievraag van de lucht- en zeevaart bestaan uit duurzame (bio)brandstoffen.”

De cijfers over CO2-uitstoot van lucht- en scheepvaart zijn door CE Delft berekend en niet gemeten. Als de lucht- en scheepvaart mee wordt gerekend in de CO2-emissie-beoordelingen, dan stijgt het aandeel van de sector vervoer van 18 naar 27 procent. Dat wil zeggen dat van alle CO2-uitstoot in Nederland ‘verkeer en vervoer’ voor meer dan een kwart de veroorzaker is.

CO2 sectortotaal mobiliteit indien lucht- en zeevaart ook meetellen. ©: CE Delft

Lees hier het hele rapport