Veel Chinese steden kampen regelmatig met hevige smog. Afgelopen weken werden er zelfs vaak vluchten gecanceld omdat het te gevaarlijk was om te landen met de smog. Op de eerste dag van januari liep de gevaarlijke fijnstof concentratie in Peking zelfs op tot 24 keer het niveau dat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt gezien als veilig. Afgelopen week werd er zelfs code rood afgekondigd in vierentwintig steden, dit is de hoogste waarschuwingscode in China.

Deze week kondigde het Chinese ministerie van Energie aan dat er meer dan 340 miljard euro in hernieuwbare energie geïnvesteerd zal worden tussen nu en 2020. China heeft naast het verminderen van smog als doel minder afhankelijk te worden van kolen als energiebron. In 2020 wil China dat 15 procent van de eigen energieconsumptie afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Daarnaast levert dit dertien miljoen banen op in de energiesector.

137 miljard euro zal worden gestoken in de ontwikkeling en opschaling van zonne-energie. Volgens experts is dit voldoende om zo’n duizend zonneparken te realiseren. Ruim 96 miljard euro wordt geïnvesteerd in windmolens en 69 miljard euro in waterkracht. Het restbedrag gaat voornamelijk naar geothermie en getijdenenergie.

Milieupolitie
In Peking is nu zelfs een milieupolitie ingesteld om de smog tegen te gaan. Illegaal afval verbranden, barbecueën, het verbranden van biomassa en hout is vanaf nu verleden tijd in Peking. Hier gaat de milieupolitie op handhaven. Maar de belangrijkste smog veroorzaker in China zijn de kolencentrales en de milieuvervuilende auto’s

Volgens de autoriteiten is de smog in Peking een combinatie van plaatselijke luchtvervuiling, ongunstige weersomstandigheden en vervuilde lucht die er van andere gebieden bij komt. De smog in Peking bezorgt inwoners ademhalingsproblemen en andere gezondheidsproblemen. Bewoners maken zich hier grote zorgen om.

De burgemeester van Peking kondigde samen met de komst van de milieupolitie nog tal van andere maatregelen aan. Het verbruik van kolen moet aan het eind van het jaar met 30 procent zijn afgenomen. 500 zeer vervuilende fabrieken zullen gesloten worden en 2500 productielocaties moeten schonere technieken gaan gebruiken.
Daarnaast krijgen de 300.000 meest vervuilende auto’s van Peking vanaf volgende maand een verbod om zomaar in de hoofdstad te rijden.

Volgens NOS China-correspondent Marieke de Vries moeten de aangekondigde maatregelen vooral worden gezien als staatspropaganda. “Het is een doekje voor het bloeden voor de plaatselijke bevolking, om te laten zien dat ze er zogenaamd alles aan doen om de smog te verminderen. Het gaat natuurlijk niet om die barbecues of het verbranden van afval, maar om de uitstoot van de grote staalfabrieken ten zuiden van de stad.”

Volgens De Vries spreekt men in Peking over ‘the return of the airpocalyps’. “Sinds 2014 zijn veel maatregelen genomen om de smog tegen te gaan en dat ging ook heel goed. Maar in de lente van vorig jaar ontstond er een piek op de huizenmarkt. Daardoor zijn meer bouwmaterialen nodig en draaien de staalfabrieken weer op volle kracht. Eerst merkten we daar niet veel van, want in de zomer en de herfst is er veel wind en dan waait de smog gewoon weg. Maar in de winter blijft het boven de stad hangen.”

 Onderzoekers van het Instituut voor Atmosferische Fysica (IAP) in Peking analyseerden de luchtkwaliteit van de geteisterde driehoek Peking-Tianjin-Hebei sinds 2013. Het instituut verklaarden afgelopen week dat de regio in eerste instantie te lijden heeft onder de uitstoot van transport in het zuiden van het land, die in hogere luchtlagen (500-1000 meter) blijft hangen.

“Als deze pollutie zich eenmaal vormt, zakt die naar de lagere luchtlagen en dat doet de concentratie luchtvervuiling daar toenemen”, zegt onderzoeksleider Wang Yuesi. “De vervuiling in de lagere zone zal dan explosief groeien door de secundaire vervuiling: de uitstoot door de verbranding van steenkool en daarbovenop de lokale vervuiling die veroorzaakt wordt door de uitstoot van het verkeer.”

Deel fietsen
Met de groeiende smog en fijnstofuitstoot worden fietsen steeds belangrijker in China. Net nu de smog in veel steden de overhand krijgt heeft het bedrijf Mobike een investering van ongeveer 294 miljoen euro binnengehaald. Het bedrijf begon in april in Shanghai met een systeem van fietsen die gedeeld kunnen worden. Het bedrijf kenmerkt zich door fietsen met fel oranje banden. De fietsen bieden een milieuvriendelijke manier van personenvervoer.

De fietsen bleken een succes, ondertussen is Mobike gevestigd in 9 Chinese steden en hebben ze in Shanghai inmiddels al meer dan 100.000 fietsen. De onderneming maakt gebruik van GPS om de fietsen te monitoren, gebruikers kunnen overal in de stad hun fietsen achterlaten. Gebruikers kunnen via een app op hun mobiel zien of er beschikbare fietsen in de buurt zijn en deze gebruiken met behulp van een QR-code.

Met de investering wil Mobike nog groter worden en meer mensen en steden de mogelijkheid geven gebruik te maken van de oranje fietsen, hierdoor vermindert het autogebruik in de steden en hopen ze op ten duur op een vermindering van de hevige smog.

Mobike
Mobike