Blue Print uitgelicht


We maken een blauwdruk (Blue Print) en inventariseren daarin mogelijke acties waarmee we een versnelling in het halen van duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.

Daarbij haken we in op de ambities en mogelijkheden van de organisatie. Zo kijken we zowel naar zelfstandige projecten binnen de organisatie als de organisatie als geheel, naar primaire en secundaire processen. We nemen hierin verschillende stakeholders mee zoals, klanten, medewerkers, partners en leveranciers.

We kijken met een technische, financiële en organisatie blik naar de mogelijke acties.  Terugkerende thema’s hierbij zijn onder andere; energietransitie, circulariteit, duurzame grondstoffen.

Het resultaat is een integraal plan (blauwdruk) met daarin het speelveld, de visie, de doelstellingen en bijbehorende KPI’s met een fasering en heldere stappen.

Blue Deal uitgelicht


We introduceren de business case duurzaamheid (Blue Deal) waarmee we, op basis van de juiste feiten en gewenst rendement, de acties selecteren en starten met de uitvoering. Input hiervoor is de Blue Print waarin deze acties zijn geïnventariseerd.

In een Trade-off matrix tool koppelen we de financiële consequenties aan de geselecteerde acties en maken zo inzichtelijk hoe duurzaamheidsdoelstellingen en financiële doelstellingen elkaar kunnen versterken en tot versnelling kunnen leiden.

Met de Blue Deal aanpak neemt u uw investeringsbesluiten integraal, aantoonbaar en herleidbaar. Het commitment voor deze versnelling noemen we dan ook ‘The Blue Deal’.

Blue Board uitgelicht


We monitoren de voortgang (Blue Board) en sturen bij waar nodig.

Meten, weten en sturen op prestaties. Herleidbaar en aantoonbaar. Beknopte online overzichten van uw duurzaamheidspijlers, KPI’s, ambitieniveaus en resultaat.

Rapportage profielen voor de directiekamer, de MVO afdeling, het bedrijfsrestaurant, de receptie, uw website.

Ambities invullen, een aanloop nemen of direct versnellen? Besluiten, storytelling, bewustwording en promotie vinden voortaan hun startpunt in het dashboard.