Blue Print uitgelicht


We maken een blauwdruk (Blue Print) en inventariseren daarin mogelijke acties waarmee we een versnelling in het halen van duurzaamheidsdoelstellingen kunnen bereiken.

Daarbij haken we in op de ambities en mogelijkheden van de organisatie. Zo kijken we zowel naar zelfstandige projecten binnen de organisatie als de organisatie als geheel, naar primaire en secundaire processen. We nemen hierin verschillende stakeholders mee zoals, klanten, medewerkers, partners en leveranciers.

We kijken met een technische, financiële en organisatie blik naar de mogelijke acties.  Terugkerende thema’s hierbij zijn onder andere; energietransitie, circulariteit, duurzame grondstoffen.

Het resultaat is een integraal plan (blauwdruk) met daarin het speelveld, de visie, de doelstellingen en bijbehorende KPI’s met een fasering en heldere stappen.

Blue Deal uitgelicht


Met de Blue Deal aanpak neemt u uw investeringsbesluiten integraal, aantoonbaar en herleidbaar.

We introduceren de business case duurzaamheid (Blue Deal) waarmee op basis van de juiste feiten, gewenst rendement en geselecteerde oplossingen, de juiste keuzes gemaakt worden.

Input hiervoor is de Blue Print of uw haalbaarheidsstudie, waarin deze oplossingen zijn geïnventariseerd. In een Trade-off matrix tool maken we inzichtelijk hoe duurzaamheidsdoelstellingen en financiële doelstellingen elkaar versterken en tot versnelling leiden.

Het commitment voor deze versnelling noemen we dan ook ‘The Blue Deal’.

Blue Board uitgelicht


Blue Board heeft inmiddels hier een eigen pagina met Sign Up, Login en meer informatie.