De gemeente Utrecht heeft haar Energieplan gepubliceerd. Het is tot stand gekomen met 165 meedenkende inwoners die hier aan hebben bijgedragen. In het plan is opgenomen dat daar waar de gemeente grondexploitatie voert bij nieuwbouw in Utrecht zonnepanelen verplicht worden.

Voor nieuwbouw zijn zonnepanelen dus een verplichting, daarbij geldt wel dat het om een geschikte plek moet gaan. In Utrecht is nu nog maar twee procent van het geschikte dakoppervlak voorzien van zonnepanelen (62.000 vierkante meter). Door de verplichtstelling wordt beoogd dit aandeel te vergroten.

De gemeente Utrecht gaat ook grootschalig zonnepanelen inkopen, waardoor de plaatsing voordeliger wordt. Ditzelfde wordt gedaan bij de grootschalige inkoop van LED verlichting.

In het plan wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente Utrecht bij aanbestedingen van nieuwbouwwoningen duurzaamheid en/of energieneutrale woningen hoger gaat waarderen (EMVI). Met dit plan en de verplichtstelling van zonnepanelen loopt Utrecht voor op de nationale wetgeving. Voor woningen buiten de eigen grondexploitatie en voor particuliere woningbouw is verplichting wettelijk niet mogelijk. Utrecht wil daarom in gesprek met de Rijksoverheid om meer experimenteerruimte te krijgen.

Naast zonnestroom is er in het plan ook ruimte voor zonnewarmte. Utrecht is de stad met het oudste stadsverwarmingsnet van Nederland. Bedrijven, particuliere- en huurwoningen zijn aangesloten op dit net. Om dit stadsverwarmingsnet duurzamer te maken wordt er gekeken naar verschillende methoden zoals toevoeging van zonnewarmte, warmte uit verbranding van biomassa en (diepe) aardwarmte.

Naast zonnepanelen op daken wordt er ook gekeken naar andere plaatsen voor zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld op geluidswallen, boven snelwegen, op industrie- of bedrijventerreinen geplaatst worden. Aan het ontwikkelen van zonnevelden wil de gemeente meer gaan doen. Het afgeven van vergunningen voor zonnevelden (bij een bestemmingsplan) wil de gemeente versnellen. De eventuele opbrengst van de verhuur van gemeentegrond voor zonne-elektriciteit kan gebruikt worden voor investeringen in energiebesparing en in schone energie.

Met dit Energieplan hoopt de gemeente Utrecht de huidige CO2-uitstoot uiteindelijk met 90 procent terug te gaan dringen. De benodigde investeringen voor het plan worden geschat op 7 tot 10 miljard euro. Met het energieplan is er veel werkgelegenheid gemoeid. De komende tientallen jaren zullen er zo 40 tot 90 duizend banen worden gecreëerd. Dit zijn vooral banen in de bouw en in de installatie.

Bron 

utrecht daken