Achterhoede gevecht van Trump

In een kwart eeuw moet de helft van de elektriciteit die in de VS wordt opgewekt duurzaam zijn. Nu al is zichtbaar dat er veel effort wordt gestoken in wind- en zonne-energie. Vooral de laatste groeit. nu snel, alhoewel ze in relatieve omvang nog gering is. Bij de groei in de stroomopwekking spelen duurzame bronnen echter een belangrijke rol; kolen vallen sterk terug en wekken nu voor het eerst minder stroom op dan gas.

Uit het recente rapport van het Department of Energy (DOE) in de VS blijkt dat de zonnige perspectieven voor de energietransitie gefundeerd kunnen worden met harde cijfers. Voor de goede orde, het rapport stamt uit de pre-Trump-tijd en is dus niet door hem gecensureerd.

Screen Shot 2017-01-27 at 09.53.48

Vooral in de zonne-energie- en de wind-enrgiesector is het zichtbaar dat er een enorme en groeiende hoeveelheid mensen werken. Zelfs meer dan in de sectoren die met fossiele brandstoffen stroom opwekken.

            “Proportionally, solar employment accounts for the largest share of workers in the Electric Power Generation sector. This is largely due to the construction related to the significant buildout of new solar generation capacity. Solar technologies, both photovoltaic and concentrating, employ almost 374,000 workers, or 43 percent of the Electric Power Generation workforce. This is followed by fossil fuel generation employment, which accounts for 22 percent of total Electric Power Generation employment and supports 187,117 workers across coal, oil, and natural gas generation technologies.” Blijkt uit het rapport

Betoogd is dat Trump het als een van zijn voornaamste taken ziet om de fossiele economie te redden van de duurzame (samen met Poetin). De benoemingen voor zijn kabinet wijzen ook in die richting met name de benoeming van de (nu ex) CEO ExxonMobil. Tillerson (64) is de voormalig topman van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil. De benoeming van de Texaan kwam met 56 tegen 43 stemmen door de Senaat. Ook de decreten rond de pijplijnen en de censuur op publicaties over klimaatverandering wijzen in die richting. Maar de vraag is of er niet sprake is van een achterhoede gevecht. In de economie van de VS is een trend ingezet van verduurzaming. Het rapport van het DOE geeft dit klip en klaar aan. Ook daar waar het de werkgelegenheid aangaat in de sectoren waar energie-efficiëntie wordt vergroot. Hier is een enorme inspanning gaande.

Change in Net Generation by Energy Source (Thousand MWh), 2006 – Sept 2016 YTD

Groene energie geeft een boost aan de economie van de VS, het lijkt bij Trump dan ook niet zozeer om het belang van de werkgelegenheid te gaan, maar om het pure eigenbelang van de captains van de fossiele energie.

Van de 2,4 miljoen mensen die in de auto-industrie werken in de VS zijn er ruim een kwart miljoen werkzaam aan technologieën gericht op alternatieven voor aandrijving met fossiele brandstof; een stijging met een kwart in een jaar.

Voor 2017 wordt een verdere groei van de werkgelegenheid in de energiesector in de VS verwacht vooral voor de werkers in de energie-efficiency-sectoren. Dit terwijl de werkgelegenheid in de sectoren van de fossiele brandstoffen zal afnemen in 2017 met drie procent, zo wordt verwacht.

Electric Power Generation Employment by Technology, Q2 2015 – Q1 2016

Het rapport bevestigt de dynamische rol die de energie-technologieën spelen in de zich transformerende economie van de VS.

            DOE Senior Advisor on Industrial and Economic Policy David Foster said in a statement from Washington. “Whether producing natural gas or solar power at increasingly lower prices or reducing our consumption of energy through smart grids and fuel efficient vehicles, energy innovation is proving itself as the important driver of economic growth in America.”

Het rapport bevat verder gedetailleerde informatie over de werkgelegenheid in de energiesector. Interessant is om te lezen hoe de ruim acht miljoen werkers in deze sectoren zijn onderverdeeld naar blank, zwart, latino en native’s. Maar ook bijvoorbeeld dat veertig procent van de werkgelegenheid in de zonne-energiesector in California zit en een kwart van de werkgelegenheid in de wind-energiesector in Texas.

Lees hier het hele rapport